Wizz AirDzięki doświadczeniu zdobytemu z biegiem lat, poszczególne linie lotnicze posiadają doskonale opracowane (a wcześniej sprawdzone i przetestowane) standardy podróży, a więc procedury odprawy, wsiadania na pokład samolotu, przedkładania dokumentów wymaganych do kontroli, zasady przydziału miejsc, pierwszeństwa wejścia na pokład, reguły używania sprzętu elektronicznego podczas lotu i wiele innych, dzięki którym lot samolotu jest przede wszystkim bezpieczny, terminowy i zorganizowany w sposób, który świadczy o wysokiej klasy profesjonalizmie pracowników linii. Jednym z takich właśnie przewoźników jest tania linia lotnicza Wizz Air.

W przypadku Wizz Air Hungary pasażerowie muszą stawić się na odprawę w formie tradycyjnej, czyli odbywającej się bezpośrednio przed odlotem na lotnisku, najwcześniej na dwie godziny przed startem samolotu, a najpóźniej na czterdzieści minut przed planowanym odlotem. W sytuacji, gdy podróżny nie dokona właściwych formalności podczas trwania odprawy albo nie pojawi się na stanowisku odprawy lub przy bramce wejściowej we wskazanym wyżej czasie, bez znaczenia na powód niestawiennictwa w określonym miejscu, pracownicy Wizz Air nie dopuszczą takiej osoby do odbycia lotu, pasażer jedynie otrzyma zwrot kosztów poniesionych na zakup biletu po potrąceniu stosownych opłat. Dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem braku możliwości terminowego stawienia się na odprawie jest wykupienie ubezpieczenia gwarantującego zwrot kosztów w przypadku wystąpienia takiej właśnie sytuacji.

Pasażerowie niepełnosprawni chcący skorzystać z przywileju pierwszeństwa wejścia na pokład oraz z opieki muszą stawić się na stanowisku odprawy nie później niż na dwie godziny przed startem samolotu, jeśli nie dopełnią tego wymagania przewoźnik nie gwarantuje możliwości skorzystania z przywileju. W przypadku Wizz Air Ukraine czas stawiennictwa do odprawy jest taki sam, lecz w sytuacji niestawienia się na odprawie lub spóźnienia pasażer nie zostanie dopuszczony do lotu oraz nie otrzyma zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu lotniczego, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w prawie ukraińskim. Również wymogi dotyczące czasu stawiennictwa pasażerów niepełnosprawnych na odprawie są identyczne jak w przypadku Wizz Air Hungary. Powyższe standardy podyktowane są głównie terminowym wylotem samolotu z lotniska.

Podczas trwania lotu pasażerowie nie mogą korzystać między innymi z takich urządzeń jak radio, przenośne telewizory, komórki oraz wszelkie zdalnie sterowane urządzenia, wszelkiego rodzaju nadajniki i odbiorniki. Zakaz powyższy nie dotyczy rozruszników serca oraz aparatów słuchowych. Osoby wymagające szczególnej opieki oraz chcące skorzystać z niej w trakcie lotu powinny to zgłosić w momencie dokonywania rezerwacji, mogą również skorzystać z pierwszeństwa wejścia na pokład. Oprócz usług pierwszeństwa, które można wykupić, przewoźnik wyznaje zasadę pierwszeństwa osób niepełnosprawnych oraz osób z małymi dziećmi.

Tags: , , ,